dimecres, 12 de març de 2014

Lectures de la 3a avaluació. 1r d'ESO

Lectura obligatòria

1r ESO
 
28 de març
25 d’abril
14 de maig
30 de maig
1r ESO ALFA
Heu d’escollir entre:
 Moby Dick
-El llibre de la selva
-Robinson Crusoe
- La crida del bosc
Un estiu a Tacugama, Pilar Garriga
Voluntària
Fábulas, Esopo
1r ESO BETA
Fábulas, Esopo
Heu d’escollir entre:
 Moby Dick
-El llibre de la selva
-Robinson Crusoe
- La crida del bosc
Un estiu a Tacugama, Pilar Garriga
Voluntària
1r ESO GAMMA
Voluntària
Fábulas, Esopo
Heu d’escollir entre:
 Moby Dick
-El llibre de la selva
-Robinson Crusoe
- La crida del bosc
Un estiu a Tacugama, Pilar Garriga
1r ESO DELTA
Un estiu a Tacugama, Pilar Garriga
Voluntària
Fábulas, Esopo
Heu d’escollir entre:
 Moby Dick
-El llibre de la selva
-Robinson Crusoe
- La crida del bosc
Lectura voluntària
Teniu un llistat de lectures recomanades a la pàgina principal del catàleg de la biblioteca:
En cas de ser una lectura no inclosa en aquest llistat, l’haureu de consultar al professor de la matèria.
No està permès presentar lectures voluntàries de novel·les amb pel·lícula.
S’ha de respectar la llengua de la lectura: a Llengua catalana s’ha de llegir en català, i a Llengua castellana, s’ha de llegir en castellà.
Per a avaluar les lectures, s’ha d’omplir una fitxa de lectura que podeu trobar a les prestatgeries digitals, al Moodle i al bloc del Pla de Lectura.