dimecres, 12 de març del 2014

Lectures de la 3a avaluació. 1r d'ESO

Lectura obligatòria

1r ESO
 
28 de març
25 d’abril
14 de maig
30 de maig
1r ESO ALFA
Heu d’escollir entre:
 Moby Dick
-El llibre de la selva
-Robinson Crusoe
- La crida del bosc
Un estiu a Tacugama, Pilar Garriga
Voluntària
Fábulas, Esopo
1r ESO BETA
Fábulas, Esopo
Heu d’escollir entre:
 Moby Dick
-El llibre de la selva
-Robinson Crusoe
- La crida del bosc
Un estiu a Tacugama, Pilar Garriga
Voluntària
1r ESO GAMMA
Voluntària
Fábulas, Esopo
Heu d’escollir entre:
 Moby Dick
-El llibre de la selva
-Robinson Crusoe
- La crida del bosc
Un estiu a Tacugama, Pilar Garriga
1r ESO DELTA
Un estiu a Tacugama, Pilar Garriga
Voluntària
Fábulas, Esopo
Heu d’escollir entre:
 Moby Dick
-El llibre de la selva
-Robinson Crusoe
- La crida del bosc
Lectura voluntària
Teniu un llistat de lectures recomanades a la pàgina principal del catàleg de la biblioteca:
En cas de ser una lectura no inclosa en aquest llistat, l’haureu de consultar al professor de la matèria.
No està permès presentar lectures voluntàries de novel·les amb pel·lícula.
S’ha de respectar la llengua de la lectura: a Llengua catalana s’ha de llegir en català, i a Llengua castellana, s’ha de llegir en castellà.
Per a avaluar les lectures, s’ha d’omplir una fitxa de lectura que podeu trobar a les prestatgeries digitals, al Moodle i al bloc del Pla de Lectura. 

Lectures de la 3a avaluació. 2n d'ESO

Lectura obligatòria
2n ESO
 
28 de març
25 d’abril
14 de maig
30 de maig
2n ESO ALFA

Tristes armas, Marina Mayoral

La porta dels tres panys, Sònia Fernández-Vidal
Heu d’escollir entre:
-Seguint les petjades dels vikings
-Seguint les petjades del rei Artús
-Seguint les petjades de Cristòfor Colom
-Seguint les petjades de Marco Polo
 -Seguint les petjades dels déus d'Egipte
Voluntària
2n ESO BETA
Voluntària
Tristes armas, Marina Mayoral

La porta dels tres panys, Sònia Fernández-Vidal
Heu d’escollir entre:
-Seguint les petjades dels vikings
-Seguint les petjades del rei Artús
-Seguint les petjades de Cristòfor Colom
-Seguint les petjades de Marco Polo
 -Seguint les petjades dels déus d'Egipte
2n ESO GAMMA
Heu d’escollir entre:
-Seguint les petjades dels vikings
-Seguint les petjades del rei Artús
-Seguint les petjades de Cristòfor Colom
-Seguint les petjades de Marco Polo
 -Seguint les petjades dels déus d'Egipte
Voluntària
Tristes armas, Marina Mayoral

La porta dels tres panys, Sònia Fernández-Vidal
2n ESO DELTA
La porta dels tres panys, Sònia Fernández-Vidal
Heu d’escollir entre:
-Seguint les petjades dels vikings
-Seguint les petjades del rei Artús
-Seguint les petjades de Cristòfor Colom
-Seguint les petjades de Marco Polo
 -Seguint les petjades dels déus d'Egipte
Voluntària
Tristes armas, Marina Mayoral


Lectura voluntària
Teniu un llistat de lectures recomanades a la pàgina principal del catàleg de la biblioteca:
En cas de ser una lectura no inclosa en aquest llistat, l’haureu de consultar al professor de la matèria.
No està permès presentar lectures voluntàries de novel·les amb pel·lícula.
S’ha de respectar la llengua de la lectura: a Llengua catalana s’ha de llegir en català, i a Llengua castellana, s’ha de llegir en castellà.
Per a avaluar les lectures, s’ha d’omplir una fitxa de lectura que podeu trobar a les prestatgeries digitals, al Moodle i al bloc del Pla de Lectura. 

Lectures de la 3a avaluació. 3r d'ESO

Lectura obligatòria 
3r ESO
 
28 de març
25 d’abril
14 de maig
30 de maig
3r ESO ALFA
Cielo abajo,
Fernando Marías
El temps de l’oblit, Jordi Sierra
Fora de joc, Jordi Sierra
Voluntària
3r ESO BETA
Voluntària
Cielo abajo,
Fernando Marías
El temps de l’oblit, Jordi Sierra
Fora de joc, Jordi Sierra
3r ESO GAMMA
Fora de joc, Jordi Sierra
Voluntària
Cielo abajo,
Fernando Marías
El temps de l’oblit, Jordi Sierra
3r ESO DELTA
El temps de l’oblit, Jordi Sierra
Fora de joc, Jordi Sierra
Voluntària
Cielo abajo,
Fernando Marías

Lectura voluntària
Teniu un llistat de lectures recomanades a la pàgina principal del catàleg de la biblioteca:
En cas de ser una lectura no inclosa en aquest llistat, l’haureu de consultar al professor de la matèria.
No està permès presentar lectures voluntàries de novel·les amb pel·lícula.
S’ha de respectar la llengua de la lectura: a Llengua catalana s’ha de llegir en català, i a Llengua castellana, s’ha de llegir en castellà.
Per a avaluar les lectures, s’ha d’omplir una fitxa de lectura que podeu trobar a les prestatgeries digitals, al Moodle i al bloc del Pla de Lectura. 

Lectures de la 3a avaluació. 4t d'ESO

Lectura obligatòria
4t ESO
 
28 de març
25 d’abril
14 de maig
30 de maig
4t ESO ALFA
El último muerto, de Fernando Lalana
Voluntària
La promesa, Maria Jaén
La comèdia de l’olla, Plaute
4t  ESO BETA
La comèdia de l’olla, Plaute
El último muerto, de Fernando Lalana
Voluntària
La promesa, Maria Jaén
4t  ESO GAMMA
La promesa, Maria Jaén
La comèdia de l’olla, Plaute
El último muerto, de Fernando Lalana
Voluntària

 Lectura voluntària
Teniu un llistat de lectures recomanades a la pàgina principal del catàleg de la biblioteca:
En cas de ser una lectura no inclosa en aquest llistat, l’haureu de consultar al professor de la matèria.
No està permès presentar lectures voluntàries de novel·les amb pel·lícula.
S’ha de respectar la llengua de la lectura: a Llengua catalana s’ha de llegir en català, i a Llengua castellana, s’ha de llegir en castellà. Per a avaluar les lectures, s’ha d’omplir una fitxa de lectura que podeu trobar a les prestatgeries digitals, al Moodle i al bloc del Pla de Lectura.