dimecres, 9 de setembre del 2015

Lectures 1a Avaluació 1r ESO

1a AVALUACIÓ

21 de setembre 
al 7 d’octubre
8 octubre al 
22 d’octubre
23 d'octubre 
al 9 de novembre
10 de novembre 
al 26 de novembre
1r ESO ALFA
     
Podeu triar-ne una:
     SUSANA FERNÁNDEZ:
     Más allá de las tres dunas.
     SUSANA FERNÁNDEZ:
Las catorce momias de Bakri.
      
ÀNGEL BURGAS: L’anticlub.

         
1r ESO BETA
     
Podeu triar-ne una:
     SUSANA FERNÁNDEZ:
     Más allá de las tres dunas.
     SUSANA FERNÁNDEZ:
      Las catorce momias de Bakri.
    
ÀNGEL BURGAS:        L’anticlub.

1r ESO GAMMA
      
ÀNGEL BURGAS: L’anticlub.

Podeu triar-ne una:
     SUSANA FERNÁNDEZ:
     Más allá de las tres dunas.
     SUSANA FERNÁNDEZ:
      Las catorce momias de Bakri.
    
1r ESO DELTA
ÀNGEL BURGAS: L’anticlub.

      
  
Podeu triar-ne una:
     SUSANA FERNÁNDEZ:
     Más allá de las tres dunas.
     SUSANA FERNÁNDEZ:
      Las catorce momias de Bakri.


CIÈNCIES NATURALS:

Heu d'escollir entre:          
- Moby Dick
- El llibre de la selva
- Robinson Crusoe   
- La crida del bosc

1 ESO A: 26 de novembre a l'11 de desembre
1 ESO B: 11 de desembre al 22 de desembre
1 ESO C: 23 de desembre a l'11 de gener


DATES DEL TREBALL PLURIDISCIPLINAR:  
del 18 al 22 de gener

ALTERNATIVA:
Un estiu a Borneo, Pilar GARRIGA.
Un estiu a Tacugama, Pilar GARRIGA.

Lectures 1a Avaluació 2n ESO

1a AVALUACIÓ

21 de setembre 
al 7 d’octubre
8 octubre al 
22 d’octubre
23 d'octubre 
al 9 de novembre
10 de novembre 
al 26 de novembre
2n ESO ALFA
SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL:
 La porta dels tres panys.

  
CARE SANTOS: Los ojos del lobo.
     
2n ESO BETA
      
       SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL:
 La porta dels tres panys.    

CARE 
SANTOS: 
Los ojos del lobo.
2n ESO GAMMA
       
CARE SANTOS: Los ojos del lobo.
SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL: La porta dels tres panys. 
  
2n ESO DELTA
CARE SANTOS: Los ojos del lobo.
   
   
     SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL:   La porta dels tres panys.

CIÈNCIES NATURALS:
LECTURA   PLURIDISCIPLINÀRIA:

La ruta de l’huracàCare Santos

2 ESO A: 26 de novembre a l'11 de desembre
2 ESO B: 11 de desembre al 22 de desembre
2 ESO C: 23 de desembre a l'11 de gener

DATES DEL TREBALL PLURIDISCIPLINAR: 

del 18 al 22 de gener

ALTERNATIVA:
Fugida cap al sud, Juan MADRID.
Els somnis de la Nassima, Mercè RIVAS TORRES.

Lectures 1a Avaluació 3r ESO


1a AVALUACIÓ

21 de setembre 
al 7 d’octubre
8 octubre al 
22 d’octubre
23 d'octubre 
al 9 de novembre
10 de novembre 
al 26 de novembre
3r ESO ALFA
     
JORDI SIERRA I FABRA:
Temps de l'oblit. 
      
ANA ALCOLEA: 
La noche más oscura.

      
3r ESO BETA
     
JORDI SIERRA 
I FABRA: 
Temps de l'oblit. 

     
ANA ALCOLEA: 
La noche más oscura.
3r ESO GAMMA
     
ANA ALCOLEA: 
La noche más oscura.

JORDI SIERRA
 I FABRA: 
Temps de l'oblit. 

      
3r ESO DELTA
ANA ALCOLEA: 
La noche más oscura.

    
     
JORDI SIERRA I FABRA:
Temps de l'oblit. 


CIÈNCIES SOCIALS: 
LECTURA DE TREBALL PLURIDISCIPLINAR:


Els silencis de La boca de la mina, Andreu SOTORRA.

DATES DEL TREBALL PLURIDISCIPLINAR: 
del 18 al 22 de gener

ALTERNATIVA: 
El racisme explicat a la meva filla, Tahar BEN JELLOUN.
Una ampolla al mar de Gaza, Valerie ZENATTI.


Lectures 1a Avaluació 4t ESO

1a AVALUACIÓ

21 de setembre 
al 7 d’octubre
8 octubre al 
22 d’octubre
23 d'octubre 
al 9 de novembre
10 de novembre 
al 26 de novembre
4t ESO ALFA
     
Podeu triar-ne una:
FERNANDO LALANA: El  caso Galindo. Editorial Casals
FERNANDO LALANA: 
El  último muerto. Editorial Casals 
     
 RAMON LLULL:
   El llibre de les bèsties. 
    
4t ESO BETA
 RAMON LLULL:
   El llibre de les bèsties. 
Podeu triar-ne una:
FERNANDO LALANA: El  caso Galindo. Editorial Casals
        FERNANDO LALANA: El  último muerto. Editorial Casals
    

4t ESO GAMMA
     
  RAMON LLULL:
   El llibre de les bèsties. 
Podeu triar-ne una:
FERNANDO LALANA: El  caso Galindo. Editorial Casals
        FERNANDO LALANA: El  último muerto. Editorial Casals
      


ALTERNATIVA: 
(LECTURA D'AULA)
Els silencis de La boca de la mina, Andreu SOTORRA.
La casa del silenci, Blanca BUSQUETS.