dijous, 7 de setembre de 2017

Lectures 1a Avaluació 2n ESO 2017/18

1a AVALUACIÓ

18 de setembre 
al 4 d’octubre
5 d'octubre al 
22 d’octubre
23 d'octubre 
al 7 de novembre
8 de novembre
al 24 de novembre
2n ESO ALFA

SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL:
 La porta dels tres panys.


CARE SANTOS: 
Los ojos del lobo.
CARE 
SANTOS: 
Los ojos del lobo.   
2n ESO BETA

SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL:
 La porta dels tres panys.
Podeu triar:
     S.E. HINTON:

     La ley de la calle. 

Rebeldes.
Podeu triar:
     S.E. HINTON:

     La ley de la calle. 

Rebeldes.
2n ESO GAMMA
CARE 
SANTOS: 
Los ojos del lobo.   
CARE 
SANTOS: 
Los ojos del lobo.   
SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL:

 La porta dels tres panys.


2n ESO DELTA
      
Podeu triar:
     S.E. HINTON:

     La ley de la calle. 
Rebeldes.

   Podeu triar:
      S.E. HINTON:

     La ley de la calle. 
Rebeldes.

  SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL:
      La porta dels      tres panys.