dijous, 8 de desembre de 2016

Lectures 2ESO 2a Avaluació 2016/17

2a AVALUACIÓ

12 desembre 
a l'11 de gener
12 de gener al  
30 de gener
31 de gener 
al 15 de febrer
16 de febrer 
al 3 de març
2n ESO ALFA

JAUME FUSTER: 
Les cartes d'Hèrcules Poirot.


 Podeu triar:
      S.E. HINTON:

     La ley de la calle. 
     Rebeldes.   CARE 
     SANTOS:
   La ruta 
      de l'huracà.

2n ESO BETA
Podeu triar:
        S.E. HINTON:

      La ley de la calle. 
   Rebeldes.
     JAUME FUSTER: 
Les cartes d'Hèrcules Poirot.


   CARE 
      SANTOS:
   La ruta 
      de l'huracà.


2n ESO GAMMA
SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL:
 La porta dels tres panys.


   CARE SANTOS:
   La ruta 
      de l'huracà.

CARE SANTOS: 
Los ojos del lobo. 2n ESO DELTA
      

CARE
   SANTOS:
   La ruta 
      de l'huracà.


CARE SANTOS: 
Los ojos del lobo. 
SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL:
 La porta dels tres panys.