divendres, 1 de juliol de 2016

Lectures 1a Avaluació 2n ESO 2016/17

1a AVALUACIÓ

19 de setembre 
al 6 d’octubre
7 d'octubre al 
26 d’octubre
27 d'octubre 
al 15 de novembre
16 de novembre 
al 5 de desembre
2n ESO ALFA

SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL:
 La porta dels tres panys.

SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL:
 La porta dels tres panys.  
CARE SANTOS: 
Los ojos del lobo.
CARE 
SANTOS: 
Los ojos del lobo.   
2n ESO BETA
CARE SANTOS: 
Los ojos del lobo. 
        CARE SANTOS: 
Los ojos del lobo.
SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL:
 La porta dels tres panys.
SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL:
 La porta dels tres panys.
2n ESO GAMMA
JAUME FUSTER: 
Les cartes d'Hèrcules Poirot.
JAUME FUSTER: 
Les cartes d'Hèrcules Poirot.

Podeu triar:
S.E. HINTON:

La ley de la calle. 
Rebeldes.


Podeu triar:
        S.E. HINTON:

       La ley de la    calle.
         Rebeldes.

2n ESO DELTA
      
Podeu triar:
     S.E. HINTON:

     La ley de la calle. 
Rebeldes.

   Podeu triar:
      S.E. HINTON:

     La ley de la calle. 
Rebeldes.


JAUME FUSTER: 
Les cartes d'Hèrcules Poirot.   
    JAUME FUSTER: 
Les cartes d'Hèrcules Poirot.