dilluns, 4 de gener de 2016

lectures obligatòries 2a avaluació 2 ESO

Lectura obligatòria

2n ESO
11 de gener al 22 de gener
25 de gener al 5 de febrer
8 de febrer al 
19 de febrer
22 de febrer al 4 de març
   2n ESO   ALFA
Podeu triar:
La ley de la calle
S. E. Hinton

Rebeldes
S. E. Hinton
La frontera negra, Silvestre Vilaplana
Heu d’escollir entre:
-Seguint les petjades dels vikings
-Seguint les petjades del rei Artús
-Seguint les petjades de Cristòfor Colom
-Seguint les petjades de Marco Polo
 -Seguint les petjades dels déus d'Egipte

   2n ESO   BETA

Podeu triar

La ley de la calle
S. E. Hinton

Rebeldes
S. E. Hinton
La frontera negra, Silvestre Vilaplana
Heu d’escollir entre:
-Seguint les petjades dels vikings
-Seguint les petjades del rei Artús
-Seguint les petjades de Cristòfor Colom
-Seguint les petjades de Marco Polo
 -Seguint les petjades dels déus d'Egipte
2n ESO GAMMA
Heu d’escollir entre:
-Seguint les petjades dels vikings
-Seguint les petjades del rei Artús
-Seguint les petjades de Cristòfor Colom
-Seguint les petjades de Marco Polo
 -Seguint les petjades dels déus d'Egipte

Podeu triar

La ley de la calle
S. E. Hinton

Rebeldes
S. E. Hinton
La frontera negra, Silvestre Vilaplana
2n ESO DELTA
  La frontera negra
Silvestre Vilaplana
Heu d’escollir entre:
-Seguint les petjades dels vikings
-Seguint les petjades del rei Artús
-Seguint les petjades de Cristòfor Colom
-Seguint les petjades de Marco Polo
 -Seguint les petjades dels déus d'Egipte

Podeu triar

La ley de la calle
S. E. Hinton

Rebeldes
S. E. Hinton