dimecres, 9 de setembre de 2015

Lectures 1a Avaluació 3r ESO


1a AVALUACIÓ

21 de setembre 
al 7 d’octubre
8 octubre al 
22 d’octubre
23 d'octubre 
al 9 de novembre
10 de novembre 
al 26 de novembre
3r ESO ALFA
     
JORDI SIERRA I FABRA:
Temps de l'oblit. 
      
ANA ALCOLEA: 
La noche más oscura.

      
3r ESO BETA
     
JORDI SIERRA 
I FABRA: 
Temps de l'oblit. 

     
ANA ALCOLEA: 
La noche más oscura.
3r ESO GAMMA
     
ANA ALCOLEA: 
La noche más oscura.

JORDI SIERRA
 I FABRA: 
Temps de l'oblit. 

      
3r ESO DELTA
ANA ALCOLEA: 
La noche más oscura.

    
     
JORDI SIERRA I FABRA:
Temps de l'oblit. 


CIÈNCIES SOCIALS: 
LECTURA DE TREBALL PLURIDISCIPLINAR:


Els silencis de La boca de la mina, Andreu SOTORRA.

DATES DEL TREBALL PLURIDISCIPLINAR: 
del 18 al 22 de gener

ALTERNATIVA: 
El racisme explicat a la meva filla, Tahar BEN JELLOUN.
Una ampolla al mar de Gaza, Valerie ZENATTI.