divendres, 28 de novembre de 2014

Lectures de la 2a avaluació: 2n ESO

Lectura obligatòria

2n ESO
9 de gener
30 de gener
13 de febrer
6 de març
   2n ESO   ALFA
Podeu triar:
La ley de la calle
S. E. Hinton

Rebeldes
S. E. Hinton
La ruta de l’huracà
Care Santos
   2n ESO   BETA
Podeu triar

La ley de la calle
S. E. Hinton

Rebeldes
S. E. Hinton
La ruta de l’huracà
Care Santos
2n ESO GAMMA
La ruta de l’huracà
Care Santos
Podeu triar

La ley de la calle
S. E. Hinton

Rebeldes
S. E. Hinton
2n ESO DELTA
La ruta de l’huracà
Care Santos
Podeu triar

La ley de la calle
S. E. Hinton

Rebeldes
S. E. Hinton