dimarts, 26 de novembre de 2013

Lectures de la 2a avaluació. 2n d'ESO

Lectura obligatòria

2n ESO
10 de gener
29 de gener
14 de febrer
5 de març
2n ESO ALFA
 
·       La ley de la calle, S. E. Hinton
·    Rebeldes, S. E. Hinton
 
La frontera negra, Silvestre Vilaplana
La ruta de l’huracà, Care Santos
Voluntària
2n ESO BETA
Voluntària
·        La ley de la calle, S. E. Hinton
·        Rebeldes, S. E. Hinton
La frontera negra, Silvestre Vilaplana
La ruta de l’huracà, Care Santos
2n ESO GAMMA
La ruta de l’huracà, Care Santos
Voluntària
·        La ley de la calle, S. E. Hinton
·        Rebeldes, S. E. Hinton
La frontera negra, Silvestre Vilaplana
2n ESO DELTA
La frontera negra, Silvestre Vilaplana
La ruta de l’huracà, Care Santos
Voluntària
·        La ley de la calle, S. E. Hinton
·        Rebeldes, S. E. HintonLectura voluntària

Teniu un llistat de lectures recomanades a la pàgina principal del catàleg de la biblioteca: ://aplitic.xtec.cat/epergam2/web/biblioteca.jsp?codi=43010335 i a les prestatgeries digitals.
En cas de ser una lectura no inclosa en aquest llistat, l’haureu de consultar al professor de la matèria.
No està permès presentar lectures voluntàries de novel·les amb pel·lícula.
S’ha de respectar la llengua de la lectura: a Llengua catalana s’ha de llegir en català, i a Llengua castellana, s’ha de llegir en castellà.
Per a avaluar les lectures, s’ha d’omplir una fitxa de lectura que podeu trobar a les prestatgeries digitals, al Moodle i al bloc del Pla de Lectura.