divendres, 1 de març de 2013

Lectures del tercer trimestre: 3r d'ESO


3a Avaluació 3r ESO

5 d’abril
22 d’abril
10 de maig
27 de maig
3 ESO Alfa
LLENGUA CATALANA
Rei de mi
Joan Cavallé
Bromera
LLENGUA CASTELLANA
La compañía de las moscas
César Mallorquí
Alfaguara

Educació física
PODEM TRIAR-NE UNA:
Mort a sis vint-i-cinc
Fora de joc
3 ESO Beta
LLENGUA CASTELLANA
La compañía de las moscas
César Mallorquí
Alfaguara
LLENGUA CATALANA
Rei de mi
Joan Cavallé
Bromera
Educació física
PODEM TRIAR-NE UNA:
Mort a sis vint-i-cinc
Fora de joc

3 ESO Gamma

Educació física
PODEM TRIAR-NE UNA:
Mort a sis vint-i-cinc
Fora de joc
LLENGUA CATALANA
Rei de mi
Joan Cavallé
Bromera
LLENGUA CASTELLANA
La compañía de las moscas
César Mallorquí
Alfaguara
3 ESO Delta
Educació física
PODEM TRIAR-NE UNA:
Mort a sis vint-i-cinc
Fora de joc

LLENGUA CASTELLANA
La compañía de las moscas
César Mallorquí
Alfaguara
LLENGUA CATALANA
Rei de mi
Joan Cavallé
Bromera